От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ФИРМА-КУПУВАЧ НА НАСИПООБРАЗУВАТЕЛ VASP 1200/35+50 С КОЛИЧКА С НЕПРЕКЪСНАТА ЛЕНТА

гр. Панагюрище

 

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на фирма-купувач на следното оборудване:

 

НАСИПООБРАЗУВАТЕЛ VASP 1200/35+50 С КОЛИЧКА С НЕПРЕКЪСНАТА ЛЕНТА

 

Производител: KRUPP FORDERTECHNIK TAMROCK VOESTALPINE

Производителност: 3000 t/h (1765 m3/h)                                          

Ширина на транспортната лента: 1200 mm

Скорост на придвижване: 10 m/min

Година на въвеждане в употреба: 2000 год.

Минимална продажна цена: 1 702 720 лв без ДДС

При проявен интерес ще бъде предоставена наличната техническа информация. 

 

Офертите се подават в срок до 28.02.2018г. по един от следните два начина: 

-         Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Изпълнителен директор с надпис: "Оферта за закупуване на насипообразувател" със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

-         Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Изпълнителен директор.

За контакти: Даниела Ранчева - тел.: 0357/60 435, GSM: 0889/10 70 90

За технически въпроси: инж. Илия Добрев - тел.: 0357/60 459

Абонамент