От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Запитване

Краен срок за представяне на офертите е до 16:00 часа на 18.03.2021 г.

Лица за контакт:
По търговски въпроси: 
отдел „Доставки и логистика”, Лилия Спасова, Тел.: 0357/ 60 403, Факс: 0357/ 60 260, Е-mail: lspasova@asarel.com
По технически въпроси: 
отдел „Комуникации”, Лушка Калайджиева, Тел.: 0357/ 60 282, Е-mail: kala@asarel.com, или Ана Финджикова, Тел.: 0357/60 248, Е-mail: ovk@asarel.comАбонамент