От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАТРОННИ ФИЛТРИ КЪМ ВАРОВА ЦЕНТРАЛА НА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакт:
По технически въпроси:
Гл. инж. ОФ „Асарел“: инж. Н. Елшишки тел. 0357 / 60 204, E-mail: nelshishki@asarel.com
Инж. ОПИ : инж. А. Влахов тел. 0357 / 60 229, E-mail: avlahov@asarel.com
По търговски въпроси:
инж. Т. Влайков, тел. 0357 / 60 427, E-mail: tvlaikov@asarel.com


Абонамент