От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТЕН ПРОЕКТ СЪС ЗУТ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „КАМЕНГРАД” В ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, КВ.244А ИМОТИ ПЛ.№№1799 И 1801, ЕТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Тракийски Хотелиери”ЕООД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитираната услуга.
В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15:30 ч. 06.07.2020 г.

За повече информация, моля отворете прикачените файлове.

За контакти: GSM 0899/106 723 – инж. Николай Калпаков – инв. контрол на обекта

Абонамент