От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РОЛКИ ЗА ГТЛ1200 И ГТЛ1600

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Чертежи

Още чертежи

За контакти:
инж. П. Кацарева - Специалист Доставки „МРЧ”,
тел: 0357/60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com


Абонамент