От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ДВИГАТЕЛ С Р= 630KW, 6КV, 1485 МИН-1 , ТИП DOR 450-04-159, ПРОИЗВОДИТЕЛ HELMKE

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакт:
инж. П. Кацарева - тел.: 0357 / 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com

Абонамент