От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СРР НА ОБЕКТ: РЕМОНТНИ РАБОТИ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНЬОРА 19 - 26.08.2017Г. - С. ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

За да се запознаете с условията за участие в тръжната процедура, моля, отворете прикачените материали:
Инвеститорски контрол - контакти:
Митка Вълчева, GSM 0886130 859, e-mail: mvulcheva@asarel.com 
инж. Диана Тухчиева, GSM 0899 272 303, e-mail: dianat@asarel.com

Абонамент