От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ:

 

№ по ред

Марка, модел

Година на производство

Пробег, км

Мин. цена

в лв. без ДДС

 1. 1.

Toyota Hiace, РА5442ВК

2010

300 000

4 400 лв.

 1. 2.

Toyota Hiace 2,5TD РА4194АМ

2004

511 000

500 лв.

 1.  

Toyota Hilux, РА1598АХ

2007

354 000

2 100 лв.

 1.  

Toyota Hilux, РА1599АХ

2007

200 000

4 500 лв.

 1.  

Toyota Avensis, РА8467BK

2010

382 600

 3 600 лв.

 1.  

Great Wall STEED 5 PA7631BH

2012

85 000

8 400 лв

 1.  

Great Wall STEED 5  PA7633BH

2012

48 753

12 000 лв

 1.  

Great Wall STEED 5  PA7637BH

2012

76 000

9 600 лв

 1.  

Great Wall STEED 5   PA7635BH

2012

64 000

10 000 лв

 1.  

Great Wall STEED 5  PA7578BH

2012

54 000

10 800 лв

 1.  

Great Wall STEED 5 PA7580BH

2012

135 000

7 300 лв

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените

начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 24.10.2018 г. по един от следните два начина: 

·          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

·          Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 .

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435


Абонамент