От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ“ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ НА ВОДООТЛИВНА СИСТЕМА, ОБОРОТНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“- ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложение 1 - КСС

Приложения

За контакти:
тел. 0357/ 60 210 вътр.630 , инж. Здравко Минковски - Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент