От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ВЕНТИЛАТОР И ТУРБИНА SAVIO SLP/T 90

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Краен срок за предоставяне на офертите до 20.09.2021г.

Лице за контакти:
инж. Т. Влайков-Специалист Доставки МРЧ, Тел: 0357/ 60 427 ; tvlaikov@asarel.com

Абонамент