От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РОЛКА Ø 219 Х 465 С ГУМЕНИ ПРЪСТЕНИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Приложение №1

Лица за контакти:
По търговски въпроси: инж. П. Кацарева, тел. 0357 / 60 425, е-mail:
pkacareva@asarel.com
По технически въпроси:
-инж. Н. Караатанасов, тел. 0357/60210 (централа), вътр. 231

Абонамент