От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЕРТИКАЛНИТЕ МЕТАЛНИ СТЪЛБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОМИШЛЕНА ПЛОЩАДКА „АСАРЕЛ“ И ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СТЪЛБИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С АКТУАЛНИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

За контакти:
инж. Атанас Лалов - Инвесторски контрол
тел. номер : +359 357/60 210 (вътр.102)


Абонамент