От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА ДЪРВЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД  ПРОДАВА ДЪРВЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

ЦЕНА: 10 лв./тон с ДДСПродажбите се извършват по посочените цени.

Заплащането става в касата на дружеството преди изнасянето на стоката.

Продажби всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа.

За допълнителна информация: тел.: 0357/60 435 или 60 447

Абонамент