От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ЗАКЛЮЧВАЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ТРОЙНИК

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Краен срок за предоставяне на офертите: до 15:00 часа на 02.12.2020 г.

Лице за контакт:
Кр. Цветанков, специалист доставки,тел.: 0888866019, e-mail: ktsvetankov@asarel.com

Абонамент