От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПО ЗАПАДЕН КОНТАКТ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“ ДО КОТА 830“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

„Асарел–Медет“ АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ Главен изпълнител на СРР на горепосочения обект.

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта в срок до 16.00ч. на 14.08.2020г. Срок за оглед на строителната площадка е от 29.07.2020г. до 15.00ч. на 10.08.2020г.

За повече информация, моля отворете прикачения файл.


Телефони за връзка:

0357/60 - 491 - инж. Здравка Кърпаров, 0357/60 - 210 (вътр. 629) - инж. Мирослав Кушеков.

Абонамент