От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА ЗА ВОДООТЛИВНА СИСТЕМА, ОБОРОТНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И АВАРИЕН ПРЕЛИВНИК НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ «ЛЮЛЯКОВИЦА»

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Покана


Абонамент