От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА НА НЕЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ЕТАП I“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


За контакти:
инж. Никола Йосифов Бекяров – техник инвеститорски контрол
GSM: 0879 819 647; email: nikolaibekiarov@asarel.com

Абонамент