От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ - ПРЕТОВАРНА ГАРА ПАНАГЮРИЩЕ ”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15:30 ч. на 26.01.2021 г.

Крайният срок за оглед на строителната площадка е 22.01.2021 г.

Лица за контакти:
Симеон Руйнеков - инж. инвеститорски контрол, тел. 0357/ 60 253 или GSM 0886315769; e-mail: mo@asarel.com
инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“, тел: 0357 / 60 491 или GSM 0889101606

Абонамент