От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА УПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНИЯТ УПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ:

 

Марка, модел

Година на производство

Пробег, км

Мин. цена

в лв. без ДДС

BMW525 РА 9301 ВА

2003

298 261

1 900 лв.

 

Продажбата ще се извърши чрез набиране на оферти при посочената начална минимална  цена.

 Офертите се подават в срок до 25.08.2019 г. по един от следните два начина: 

·          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“ със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

·          Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435; 60 447.

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435.


Абонамент