От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОТДАВА ПОД НАЕМ ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (ПАВИЛИОН) УЛ.“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №27 В ГР. ПАЗАРДЖИК

гр. Панагюрище

 

 ОТДАВА ПОД НАЕМ

следния обект в гр. Пазарджик:

 

ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (ПАВИЛИОН)

УЛ.“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №27 В ГР. ПАЗАРДЖИК

 

Месечен наем 130 лв. без ДДС.

 

Заявленията се подават по един от следните два начина:

 

•       Запечатани в плик и адресирани до „Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище, на вниманието на Директор „Одит и контрол“

•       Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

 

      За допълнителна информация:

                                                   Даниела Ранчева, експерт търговия

                                                   тел.: 0357/60 435, 0889/10 70 90


Абонамент