От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА П/СТ „СИФ“ ОТ П/СТ „МФЦ№1“УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,“Асарел – Медет” АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ изпълнител на горецитираната услуга.

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 07.08.2020г.
За повече информация, моля отворете прикачените файлове.


ПриложенияЗа контакти:

инж. Никола Бекяров - техник инвеститорски контрол

тел. 0357/ 60 523; GSM 0879/ 819 647; email: nikolaibekiarov@asarel.comАбонамент