От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СРР НА ОБЕКТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА: “ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ НА ПРОМИШЛЕНА ПЛОЩАДКА.”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице контакти: 
инж. Христина Кроснарова – Инвеститорски контрол на обекта, Тел.: 0357/ 60210

Краен срок за предаване на офертите: 07.01.2022г.

СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 21.01.2021Г.
Абонамент