От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА CPP НА ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕРИВАЦИОНЕН ТУНЕЛ "КАЛЕТО"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове:
За контакти: 0357/60210 - вътр. 651, инж. Иван Смилянов - Инвеститорски контрол на обекта.

Абонамент