От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА УЛАВЯНЕ НА МЕТАЛНИ КЪСОВЕ НА ГТЛ (С ШИРИНА 800 ММ)

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:
-инж. Св. Иванов, проектант от „Химкомплект Инженеринг“,
svilen_ivanov@chimcomplect-eng.bg; headoffice@chimcomplect-eng.bg
-инж. С. Гочев, Инвеститорски контрол, e-mail: spas@asarel.com
-инж. А. Влахов, инж. ОПИ, e-mail: avlahov@asarel.com
-инж. Г. Сеферинкин, н-к цех ОФ, e-mail: seferinkin@asarel.com

Моля всички въпроси да са с копие до инж. П. Кацарева - Специалист «Доставки»
Телефон: 0357/ 60 210, вътр. 425; e-mail: pkacareva@asarel.com


Абонамент