От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СРР НА ПОДОБЕКТИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД

Офертно проучване за избор на Изпълнител за Подобекти:
1. „Инженерингова задача за надграждане на въздушник над ПС II подем Люляковица“;
2. "Направа на опорни блокове за тръбопровод Ф800“;
3. "Възстановяване стоманобетонна конструкция под ПС 4 в Покрит склад";
4. "Премахване на тухлени стени и стоманобетонна плоча в ПС III - ти подем".

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефони за контакти:
инж. Здравка Кърпаров - Р-л отдел „Строителство”, тел. 0357/60 210 вътр. 491
инж. Йордан Зяпков – Инв. контрол, тел. 0357/60 210 вътр. 379


Абонамент