От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДОБЕКТИ: „ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ ЗА 6-ТИ ДЕЗИНТЕГРАТОР И ТОПКОВА МЕЛНИЦА“, „ФУНДАМЕНТИ ЗА 6-ТИ ДЕЗИНТЕГРАТОР И ТОПКОВА МЕЛНИЦА“ И „РАЗШИРЕНИЕ НА СГРАДАТА ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ“

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефони за връзка:
0357/60102 - инж. Атанас Лалов;
0887/358494 – инж.Илия Ранчев.

Уведомление за удължаване на срока за подаване на офертите


Абонамент