От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКУМУЛИРАНЕ НА ВОДА В КОТЛОВАНА НА РУДНИК „АСАРЕЛ“ ПРИ КРИТИЧНА ФОРСМАЖОРНА СИТУАЦИЯ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за контакти: 0357/60210 – вътр.651, инж. Иван Смилянов – Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент