От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АНАЛИЗАТОР В ПОТОК PSI 300I METSO OUTOTEC

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти: 
Кристин Цветанков – специалист отдел „Доставки“, телефон: 0357/ 60 210 вътр.: 556 ; e-mail: ktsvetankov@asarel.com
инж. Неделчо Елшишки – главен инженер ОФ „Асарел“, телефон: 0357/ 60 210 вътр.: 204 ; e-mail: nelshishki@asarel.com

Краен срок за представяне на офертите: 26.08.2022г.

Абонамент