От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ НА КСЕНТОГЕНАТ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Запитването за офертата и цялата тръжна документация за провежданата процедура, могат да се получат от "Асарел - Медет " АД - гр. Панагюрище, отдел "Доставки и Логистика ", или по електронен път, посочен от заинтересованите лица, всеки работен ден от 8:00 - 16:00 часа считано до 26.09.2018 г.

Абонамент