От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ СТОМАНОБЕТОННА ПЪТНА НАСТИЛКА, ПРИЛЕЖАЩА КЪМ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОФ „АСАРЕЛ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за контакти: 0357/60210 – вътр.651, инж. Иван Смилянов – Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент