От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАВКА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА СЛИВНИ ВОДИ ОТ 4-ТИ И 5-ТИ СГЪСТИТЕЛ С-50 КЪМ СЕВЕРНИТЕ КАМЕРИ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "СЛИВНИ ВОДИ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


Телефон за контакти:

0883474462, Вельо Мърхов – техник инв. контрол на обекта.


Абонамент