От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТ „ААNALYST 200”, ПРОИЗВОДСТВО НА „PERKIN ELMER“ – САЩ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:
По търговски въпроси:
Л.Спасова – Специалист Доставки, тел: 0357/60403, е-mail: lspasova@asarel.com;
Николай Немски – Експерт „Търговия“, тел: 0357/60477, е-mail: nnemski@asarel.com.
По технически въпроси:
инж. Недялка Христова – Специалист „Химическа лаборатория”, тел.: 0889 60 65 16, Е-mail: nhristova@asarel.com.

Абонамент