От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА КАРДАННИ ВАЛОВЕ

За да се запознаете с условията за участие в тръжната процедура, моля, отворете прикачените материали:

Запитване за оферта 


Лице за контакти: инж. П. Кацарева, специалист доставки, 

телефон: 0357/60425, е-mail: pkacareva@asarel.com 

Абонамент