От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА МОТОР - РЕДУКТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛ BAUER GEAR MOTOR GMBH ГЕРМАНИЯ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.За контакти: инж. П. Кацарева, тел. 0357 / 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com
Абонамент