От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА PEHD ТРЪБИ И ФИТИНГИ ЗА НОВА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Лица за контакти
За технически въпроси:
инж. Божидар Машев - Р- л проект „УВ“, тел: 0357/60502, е-mail: bmashev@asarel.com;

За търговски въпроси:
Л.Спасова – Специалист Доставки, тел: 0357/60403, е-mail: lspasova@asarel.com;
Николай Немски – Експерт „Търговия“, тел: 0357/60477, е-mail: nnemski@asarel.com

Абонамент