От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ТОПКОВА МЕЛНИЦА С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 650 т/ч ЗА ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА «АСАРЕЛ»

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Лица за контакти:
За технически въпроси: телефон: (0357) 60 210, e-mail: pbox@asarel.com
- вътр. 648 - инж. Г. Матанов – Мениджър, инвестиционни проекти «ОФ»
e-mail: gmatanov@asarel.com, с копие до: ivasilev@asarel.com
- вътр. 656 - инж. Т. Пъков - Р-л проект „ОФ“

За търговски въпроси - e-mail: dkosturkova@asarel.com

 

НОВ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 10 април 2018Абонамент