От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ВУЛКАНИЗИРАНЕ) НА МЕМБРАНИ ЗА РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ IMERA RV8000 И RV2000

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
ПоканаТелефони за контакт:

0889 620 562 - инж. П. Дерменджиев – Р-л отдел „ИР”

0879 819646 - инж. Е. Николов – Р-л звено „Енергоснабдяване”

0886 303007 - инж. Д. Кунчева – Инженер, енергетикАбонамент