От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

СРР ЗА ОБЕКТ: „ОТВЕЖДАНЕ НА СЛИВНИ ВОДИ ОТ ІІ-РИ СГЪСТИТЕЛ КЪМ ІV И V-ТИ СГЪСТИТЕЛИ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на техническото задание, в срок до 31.05.2019г.
Техническото задание е публикувано на интернет страницата на „Асарел-Медет”АД www.asarel.com.


За контакти: 
0357/60491-инж.Здравка Кърпаров, 0357/60249- инж. Спас Гочев

Абонамент