От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО, ГР.ПАНАГЮРИЩЕ”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


За контакти:
Нейка Новакова – GSM: 0885/000 588
инж. Николай Калпаков – GSM: 0899/106 723

Абонамент