От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СМР НА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА НА БЕТОНОВО ПОКРИТИЕ НА ПЛОЩАДКАТА КЪМ СКЛАД „СМЕСЕН“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ТОВАРНА РАМПА СЪС СТЪЛБИ”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
За контакт:
инж. Вельо Мърхов – Техник, инв. контрол, GSM: 0883 47 44 62, e-mail: vmurhov@asarel.com


Абонамент