От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ЗА МШЦ 2,7 х 3,6

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Приложение №1 (чертеж М1-03-00-07)

Приложение №1А (чертеж М1-03-00-08)

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:
Технически въпроси:
С. Мурджев, тел. 0357 / 60 231, E-mail:smurdjev@asarel.com
Търговски въпроси:
инж. Т. Влайков, тел. 0357 / 60 427, E-mail: tvlaikov@asarel.com


Абонамент