От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ЗАДАЧА: „ПЛАН ЗА ОТВОДНЯВАНЕ И ОСУШАВАНЕ БОРДОВЕТЕ НА РУДНИК „АСАРЕЛ” ПРЕЗ 2022 Г.“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


Лица за контакти: 
инж. Атанас Дончев - Ръководител проект тел.: (0357) 60 210, вътр. - 581, мобилен – 0889 431026, e-mail - atanasdonchev@asarel.com; 
инж. Стойо Боснев–Ръководител отдел „МИ“, (0357) 60 210, вътр. – 474, sbosnev@asarel.com

Краен срок за представяне на офертите: 18.02.2022 г.

Абонамент