От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ НА СЕЛЕКТИВЕН СЪБИРАТЕЛ

  

На основание Заповед № З-1012/01.09.2021

           

            „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище, м. Асарел,  тел.: 0357 60 210, факс: 0357 60 260, e-mail: pbox@asarel.com

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ НА:

 

Селективен събирател Hostaflot LIB или AERO 3477 – 8 партиди или ~140т. за редовни доставки и 1 партида ~18т. в опция на Купувача

                       

За заинтересованите:

Tръжната документация за провежданата процедура може да бъде получена по електронен път на посочен от заинтересованите лица имейл адрес - всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч, считано до 16.09.2021г., след писмено изпратено заявление за намерение за участие на e-mail: minekov@asarel.com с копие до damiand@asarel.com или  на факс: 0357/ 60 260.

 

Крайният срок за представяне на офертите е до 21.09.2021г.

Абонамент