От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:
По технически въпроси: инж. Н. Караатанасов /Р-л отдел Ремонт ОФ, ВОС, ПС и SX-EW/, тел. 0357 60 366
По търговски въпроси: Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com

Абонамент