От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАМИВНА ДИГА 832 И НАСИПНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕНАЖНА ЗАВЕСА №5 И КИС НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Покана


Абонамент