От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ ВЪЗЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДЕЗИНТЕГРАТОР (АВТОГЕННА МЕЛНИЦА) ММС 7.0Х2.3

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Чертежи

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти:
инж. П. Кацарева, 0357 / 60 425
E-mail: pkacareva@asarel.com
За технически въпроси:
инж. Н. Караатансов, тел: 0357/60 210-централа, вътрешен 231


Абонамент