От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА НОВА ТОПКОВА МЕЛНИЦА

За повече информация отнсно тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Цялата тръжна документация за провежданата процедура може да бъде получена по електронен път на посочен от заинтересованите лица имейл адрес - всеки работен ден от 8,30 до 16,00 ч, считано до 14.02.2020г., след писмено изпратено заявление за намерение за участие на e-mail: damiand@asarel.com с копие до minekov@asarel.com или на факс: 0357/ 60 260.
Крайният срок за представяне на офертите е до 21.02.2020г.

Абонамент