От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ГУМИ 21,00 -35

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:
инж. П. Кацарева- Специалист Доставки „МРЧ”, тел: 0357/60 425, факс:0357/60 260,
е-mail: pkacareva@asarel.com
За технически въпроси:
инж. И. Гулеков, тел: 0357/60 210-централа (вътр. 107)

Абонамент