От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГА „ПОЧИСТВАНЕ НА 2 БР. НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ 1000 М³ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО В СКЛАД „ПЕТРОЛНО СТОПАНСТВО“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
Приложения

В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 22.07.2019г.

Лица за контакти:
Симеон Руйнеков - инж. инвеститорски контрол, тел.: 0357/ 60 253 или GSM 0886315769; e-mail: mo@asarel.com
инж. Здравка Кърпаров – р-л отдел „Строителство“, тел.: 0357/ 60 491 или GSM 0889101606

Абонамент