От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РЕМОНТ НА КЛАПА, НА КОФА 17 М3 ЗА БАГЕР ЛИБХЕР 9350

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакт:
тел. 0357 60 289, GSM: 0889 620 562 - инж. Петър Дерменджиев – Р-л отдел „ИР“,
тел. 0357 60 498, GSM: 0879 442 808 - инж. Станислав Куртев – Инспектор качество

Огледът може да бъде извършен, след предварителна заявка, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа в срок до 11.02.2020 год., включително.

Абонамент